Domowy Kościół

oazarodzinDomowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.

Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ.

Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać.

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

W Domowym Kościele obowiązują  następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Formacja w Domowym Kościele odbywa się poprzez kręgi , które powstają w parafiach i przy pomocy i przy udziale zaangażowanego w pracę kręgów Kapłana – Moderatora.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
 • modlitwa – dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)
 • formacja – dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)

W Parafii Jedlińsk funkcjonuje obecnie 5 kręgów, które skupiają 23 rodziny. Najstarszy krąg liczy sobie już 23 lata, a najmłodszy 5 lat. Rodziny z DK angażują się w sposób czynny w życie i funkcjonowanie parafii, uczestniczą w comiesięcznej Eucharystii, gdzie w sposób pogłębiony przeżywają jej istotę.

Jesteśmy otwarci na nowe małżeństwa – rodziny, które zapraszamy do naszego ruchu świeckich. Jeśli, któreś z małżeństw naszej parafii chciałoby się otworzyć bardziej na działanie Boga w swojej rodzinie i wspólnie z innymi rodzinami dążyć do odnajdywania go i trwaniu przy nim w swoim życiu codziennym to zapraszamy do nas. Kontakt do Księży Moderatorów, księdza Proboszcza lub pary łącznikowej Małgorzaty lub Marka Makulskich . 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress