Termomodernizacja

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku realizuje projekt: „Termomodernizacja Kościoła Parafialnego w Jedlińsku” przy wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
W ramach projektu zaplanowano do wykonania następujący zakres prac:
1. Termomodernizacja – docieplenie sklepienia (docieplenie stropu poddasza nieużytkowego poprzez ułożenie wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K), o grubości 10 cm.)
2. Termomodernizacja – Dostawienie pakietu dwuszybowego do istniejących okien o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 1,4 W/m2K.
3. Przebudowa źródła ciepła – pompa ciepła (Instalacja OZE – montaż gruntowych pomp ciepła solanka/woda 2 szt. o mocy 21 kW i 29 kW)
4. Modernizacja systemu ogrzewania – wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z odtworzeniem posadzki, montaż klimakonwektora – 1 szt.
5. System zarządzania energią – instalacja sterowania strefowego
6. Zastosowanie urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE – instalacja fotowoltaiczna (Montaż instalacji fotowoltaicznej – 51 moduły o łącznej mocy 18,36 kW)
7. Wymiana źródeł światła na LED (212 szt.)

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 707 160,00 PLN
Przy 90% dofinansowania otrzymano dotację w wysokości: 1 536 442,00 PLN.

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Głównym celem projektu jest trwałe obniżenie zużycia energii zabytkowego kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, dzięki kompleksowej termomodernizacji obiektu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Realizacja projektu dotyczy zmniejszenia zużycia energii w budynku zabytkowego kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku oraz wykonania systemu zarządzania energią w budynku, co w konsekwencji na trwałe przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynku zabytkowego kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, w woj. mazowiecki, powiat radomski, gmina Jedlińsk, działka nr 1094 (jedno miejsce realizacji).

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 10 (wynik) – Informacja o wyborze wykonawcy audytu ex-post – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 9 (konkurs) – Wybór wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego ex-post – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 8 (wynik) – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót budowlanych budynku kościoła parafialnego w Jedlińsku – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 7 (konkurs) – Dokumentacja konkursowa na wybór wykonawcy robót budowlanych budynku kościoła parafialnego w Jedlińsku – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 6 – Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 17.07.2020 r.- tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 5 (wynik) – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Menadżera Projektu i Inspektora Nadzoru – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 4 (konkurs) – Dokumentacja konkursowa na wybór Menadżera Projektu i Inspektora Nadzoru – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 3 (konkurs) – Dokumentacja konkursowa na wybór wykonawcy robót budowlanych budynku kościoła parafialnego w Jedlińsku – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 2 (wynik) – Wybór wykonawcy na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 2 (konkurs) – Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 1 (wynik) – Wybór wykonawcy na opracowanie treści dokumentacji przetargowej – tutaj kliknij

Ogłoszenie nr 1 (konkurs) – Opracowanie treści dokumentacji przetargowej – tutaj kliknij

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress