Chrzest

Chrzest jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, który został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i powierzony Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mt 28, 19)

Sakrament chrztu dziecka

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 12:00. Wyjątek stanowią specjalne uroczystości, dlatego do kancelarii parafialnej należy zgłosić się odpowiednio wcześniej, aby najpierw ustalić datę chrztu. Następnie na minimum dwa tygodnie przed planowanym sakramentem należy dokonać formalności związanych z wpisem do ksiąg metrykalnych.

Dokumenty:

  •  Aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  •  Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  •  Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej;
  •  Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi.

Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

  • Ukończył 16 lat;
  • Jest katolikiem;
  • Przyjął sakrament chrztu św, Komunię św., bierzmowanie;
  • Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • Prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej);

Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress