Sakrament Bierzmowania

 

Informacje o Sakramencie Bierzmowania na rok szkolny 2018/2019

  1. Przygotowanie liturgii (czytania, psalm, modlitwa wiernych) w Jedlińsku na Mszach świętych niedzielnych o godz. 9.00tutaj kliknij
  2. Przygotowanie ROZWAŻAŃ I POPROWADZENIE NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO w Jedlińsku o godz. 17.30tutaj kliknij
  3. Sakrament Bierzmowania po reformie edukacjitutaj kliknij

  1. Wymagania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowaniatutaj kliknij
  2. Pytania z katechizmu dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowaniakliknij tutaj

Informacja o zmianach w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania

Reforma oświaty przekształcająca 6-letnią szkołę podstawową w 8-letnią szkołę podstawową oraz związana z nią likwidacja gimnazjów wymusza pewne zmiany dotyczące przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, którego dotychczas udzielano uczniom klas trzecich gimnazjum. W odpowiedzi na zmiany w oświacie Konferencja Episkopatu Polski 6 kwietnia 2017 r. wydała nowe wskazania regulujące przebieg formacji kandydatów do bierzmowania. Od września 2018 r. w naszej parafii przygotowanie młodzieży do bierzmowania odbywać się będzie według nowej formuły, zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Księży Biskupów.

Przygotowanie do bierzmowania ma na celu pogłębienie wiary kandydata i jego więzi z Chrystusem oraz Kościołem. Odbywa się ono na trzech etapach: dalszym (w rodzinach, gdzie rodzice przekazują wiarę swoim dzieciom i na katechezie wczesnoszkolnej przygotowującej do sakramentów spowiedzi i Komunii św.), bliższym i bezpośrednim (przez udział w lekcjach religii, uczestniczenie w życiu Kościoła, niedzielnych Mszach św. oraz nabożeństwach, a także katechezie przy parafii).

Zgodnie z zaleceniami Księży Biskupów przygotowanie bliższe i bezpośrednie w naszej parafii rozpoczynać się będzie w VI klasie szkoły podstawowej, a do sakramentu bierzmowania młodzież nie będzie dopuszczana wcześniej niż na zakończenie VIII klasy.

Dla ukazania ścisłego związku zachodzącego między poszczególnymi sakramentami inicjacji chrześcijańskiej (chrztem, bierzmowaniem i eucharystią), kandydaci nie będą już, tak jak dotychczas, wybierać nowego imienia, ale pozostaną przy swoim imieniu chrzcielnym, poznając bliżej życiorys swojego świętego imiennika. Zmiana imienia będzie możliwa tylko wówczas, gdy nie będzie ono miało odniesienia do żadnego świętego patrona chrześcijaństwa lub kandydat wykaże się silnym związkiem duchowym z wybranym świętym. Wybór imienia w tym wypadku powinien nastąpić już na początku formacji.

Z tego samego powodu świadkiem bierzmowania ma być jeden z rodziców chrzestnych dziecka, najlepiej tej samej płci, co osoba przyjmująca bierzmowanie. Natomiast w sytuacji, gdyby żaden z rodziców chrzestnych nie był w stanie pełnić roli świadka bierzmowania (z racji utraty wiary lub niepokonalnej przeszkody), wówczas należy wybrać inną osobę, która sama przyjęła już bierzmowanie, ukończyła 16 lat oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Ze względu na ostatni warunek wskazane jest wybranie osoby nieco starszej, np. brata czy siostry, a nie koleżanki czy kolegi, którzy sami niedawno przyjęli bierzmowanie. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic bierzmowanego. Kandydata na świadka również należy wyznaczyć już na początku przygotowania do bierzmowania.

Przygotowanie kandydatów powinno odbywać się w ich własnej parafii zamieszkania, a nie w tej, na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszczają. Wiąże się to z tym, że nowy program formacyjny zakłada bardziej aktywne zaangażowanie się w życie Kościoła przez udział w celebracjach liturgicznych i spotkaniach grup parafialnych. Zgodnie we wskazaniami organizacyjnymi Episkopatu, w naszej parafii odbywać się będą regularne katechezy dla młodzieży. W ciągu roku zostanie przeprowadzone także kilka katechez dla dorosłych, na które zapraszamy rodziców kandydatów i w miarę możliwości ich świadków. Należy mieć to na uwadze przy planowaniu innych dodatkowych zajęć dla młodzieży.

Mając na względzie okres przejściowy wygaszania gimnazjów i wydłużania edukacji w szkole podstawowej, przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii będzie się odbywać w roku szkolnym 2018/2019 równolegle w kilku cyklach: trzyletnim (dla uczniów klas VI szkoły podstawowej), dwuletnim (dla uczniów klas VII szkoły podstawowej) oraz jednorocznym (dla uczniów klas III gimnazjum). W przyszłym roku przygotowanie do bierzmowania będą kontynuować jedynie ci, którzy rozpoczną je już w tym roku oraz uczniowie nowych klas VI. Zapisywanie się do bierzmowania w ostatniej klasie przez osoby z innych parafii, żeby w tym roku mieć jeszcze „wolne”, należy uznać na nieuczciwość i lekceważenie sobie spraw wiary. Stąd też lojalnie uprzedzamy, że takie osoby nie będą przyjmowane.

Wszelkich informacji na temat przygotowania do bierzmowania udziela ks. Dawid (dyżur w kancelarii parafialnej: wtorki i czwartki, 16.00-17.00, soboty 8.00-9.00).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress