Parfialny Zespół Caritas

 

 

„Miłość daje światło
 Im bardziej kochamy, tym więcej rozumiemy.
Im konkretniej służymy, tym jaśniej świeci prawda.
Im prościej wspieramy człowieka, tym głębiej doświadczamy Boga.”
 

 

Parafialny Zespół CARITAS przy parafii św. ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, został utworzony w kwietniu 2005 r. Inicjatorem powstania był proboszcz parafii- ksiądz prałat Henryk Ćwiek, który roztoczył nad zespołem opiekę duszpasterską i organizacyjną oraz parafianin p. Marek Malinowski dyrektor firmy MARCO.
Głównymi zadaniami zespołu stało się rozpoznawanie i organizowanie pomocy dla potrzebujących rodzin w obrębie parafii oraz animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli do niesienia dobra i czynnej miłości.

W skład  pierwszej grupy  inicjatywnej zespołu weszli:

 1. prałat Henryk Ćwiek- opieka duszpasterska
 2. Marek Malinowski – prezes zespołu
 3. Jan Pękala – prowadzenie sfery finansowej
 4. Bożena Cieślak – prowadzenie dokumentacji
 5. Barbara Walczak – członek zespołu
 6. Dariusz Cielniak– członek zespołu
 7. Lidia Gizicka – członek zespołu
 8. Teodozja Bień– członek zespołu
 9. Barbara Sieradz-Pańczak– członek zespołu
 10. Andrzej Langierowicz– członek zespołu
Świąteczne Paczki rok 2016

Tak jak co roku wspólnie z proboszczem parafii pw. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, Parafialny Zespół „CARITAS”  przygotował świąteczne paczki dla  rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Parafialny zespół „CARITAS, w pierwszych latach swego działania nie posiadał  swojej siedziby a wszystkie spotkania organizacyjne odbywały się w gościnnych progach plebanii.

Działalność CARITAS zainicjowana została organizacją wyjazdu kolonijnego do Czarnieckiej Góry 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzin skromnie sytuowanych uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku i szkół  podstawowych Jedlance, Starych Zawadach i Jedlińsku. Kierownikiem 10 dniowych kolonii był dyrektor szkoły podstawowej p. Dariusz Cielniak a wsparcie duchowe i organizacyjne zapewnili klerycy WSD w Radomiu: Daniel Glibowski, Maciej Gizicki i Paweł Kudas.

Dzięki zbiórce ofiar, sprzedaży świec wigilijnych i wsparciu dobroczyńców, parafialny zespół CARITAS, przed Świętami Bożego Narodzenia przygotował 47 paczek żywnościowych.

Już w pierwszym roku swej działalności zainicjowana została oferta bezpłatnych rozliczeń podatkowych, z propozycją przekazania 1% podatku na działalność CARITAS Diecezji Radomskiej. Sferą  rozliczeń zajmował się p. Jan Pękala.

2006 r. to drugi rok działalności zespołu, to również akcje zbiórkowe między innymi dla poszkodowanych w wyniku zawalenia dachu hali targowej w Chorzowie, na wyjazd kolonijny dla kolejnych 30 dzieci (Czarniecka Góra) oraz na przygotowanie 55 paczek świątecznych dla osób samotnych i potrzebujących.Świąteczne upominki dostarczali członkowie CARITAS wraz z duszpasterzami, a prócz pomocy materialnej ofiarowali słowa otuchy, ludzkiej życzliwości i świąteczne życzenia.
Chcąc zachęcić do czynienia dobra i ofiar na poczet CARITASU, przed Bożym Narodzeniem p. Bożena Cieślak wykonała około 50 artystycznych kart świątecznych , które wraz z życzeniami przekazano dla  właścicieli firm z terenu parafii Jedlińsk.

Środki CARITAS w 2007 r. zostały wykorzystane na dofinansowanie do obozu zimowego w Białce Tatrzańskiej dla grupy dzieci ze szkoły podstawowej oraz  kolejnego wyjazdu wakacyjnego dla 30 dzieci. Tym razem dzieci zobaczyły polskie morze, zwiedzały zabytki Gdańska, pływały, a na pogodnych wieczorkach przygotowanych przez kleryków i ks. Przemysława Mąkosę zawsze była zabawa, śpiew i modlitwa.

Dzięki staraniom księdza prałata Henryka Ćwieka, wójt gminy Jedlińsk p. Wojciech Walczak, przekazał na działalność zespołu CARITAS pomieszczenia w budynku po dawnej szkole podstawowej a następnie aptece.

14 grudnia 2007 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, już w „nowej” siedzibie zespołu. O odnowienie i wyposażenie pomieszczeń zadbał p. Marek Malinowski.W lokalu mieściło się pomieszczenie biurowe, pomieszczenia magazynowe i sala spotkań zespołu. Powiększył się również skład zespołu do 24 osób. W działalność zaangażowały się  nowe, kolejne osoby: p. Anna Malinowska, p. Bogdan Malinowski, p. Elżbieta Miga, p. Maria Jemiołek, p. Beata Jagielska, p. Bernadeta Kudas, p. Teodozja Bień, p. Jadwiga Dobrzeniecka, p. Stanisława Dobosz, p. Waldemar Walczak. Zespół parafialny rozszerzył również swoją działalność o zbiórkę produktów spożywczych w sklepach prowadzonych przez Państwa Makulskich i Niedziałków
w Jedlińsku i Imiołków w Jedlance. Przygotowane zostały kolejne ręcznie malowane karty świąteczne a ok. 50 rodzin otrzymało świąteczne  upominki.

26 maja 2008 r. pomieszczenia CARITAS zostały poświęcone. Aktu tego dokonał ks. prałat Henryk Ćwiek w asyście ks. Radosława Walerowicza z Dziecezjalnego Zespołu CARITAS, który dokonując wpisu do kroniki zacytował słowa św. Jana Pawła II :” Potrzeba nam nowej wrażliwości miłosierdzia…. „.
Program działalności CARITAS na kolejne lata został nakreślony przez księdza prałata Henryka Ćwieka i p. Marka Malinowskiego – prezesa zespołu.
Główne zadania to:

 • działania skierowane w stronę dzieci i młodzieży:

wyjazdy wypoczynkowo-oazowe letnie i zimowe, finansowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży, pomoc finansowa przy zakupie podręczników

 • pomoc materialna ludziom będącym w potrzebie:

pomoc żywnościowa we współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu, pozyskiwanie odzieży, obuwia, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do wyposażenia mieszkań

 • wsparcie dla chwilowo „zagubionych”:

poradnictwo rodzinne, pomoc prawna, skierowania na rekolekcje

Mając stałe lokum, parafialna CARITAS otwiera swe podwoje dla potrzebujących. Dyżury pełnione są w każdy wtorek i czwartek  w godzinach od 16.00 do 18.00.
Od 2008 r. działalność zespołu CARITAS nabiera większego „rozpędu”.
Tak jak dotychczas organizowane są kolejne wyjazdy kolonijne dla dzieci w okresie wakacyjnym. Grupy dzieci z rodzin skromnie sytuowanych poznają polskie Tatry, bowiem wszystkie wyjazdy organizowane są do Zakopanego. Opiekę nad dziećmi tak jak dotychczas sprawuje p. Dariusz Cielniak, ks. Przemysław Mąkosa, a następnie ks. Karol Piłat, który od 2014 r. stał się głównym organizatorem i kierownikiem kolonii oazowych, a opiekunem katechetka – p. Urszula Chudzik. Codzienna Eucharystia i Apel Jasnogórski kończący dzień stanowił pokarm dla duszy, a wspólna modlitwa sprzyjała integracji i wyciszeniu.
W okresie jesiennym 2008 r. nawiązana została ścisła współpraca z Bankiem Żywności w Radomiu, pozyskano i rozprowadzono wśród potrzebujących 450 osób ponad 10 ton żywności.
Wiosną 2009 r. wsparcie otrzymało 540 osób a pomoc dla najuboższych została rozszerzona o obuwie, ubrania i sprzęt rehabilitacyjny.
Kolejne lata to stała działalność CARITASU w oparciu o nakreślony i przyjęty program. Do zajmowanego lokalu dostarczane i rozprowadzane zostają kolejne dziesiątki ton żywności a każdy, kto oczekiwał pomocy mógł znaleźć wsparcie u księdza prałata Henryka Ćwieka, księży pracujących w parafii i wolontariuszy dyżurujących w siedzibie CARITASU w osobach p. A. Malinowskiej, p.T.Bień, p. E. Miga, p. J. Dobrzenieckiej, p. Stanisławy Dobosz.
Latem 2013 r. , dotychczasowa siedziba CARITAS została zburzona, a na jej miejscu rozpoczęto budowę Ośrodka Zdrowia.
We wrześniu 2013 r., pomocną dłoń dla zespołu podała p. Wanda Walczak użyczając nieodpłatnie pomieszczeń przy ulicy Św. Wojciecha.
Ze względu na trudności lokalowe zawężają się formy działalności, ale wciąż oferowana jest potrzebującym odzież, obuwie i inne drobne artykuły pierwszej potrzeby.
Dyżury odbywają się w trudnych warunkach, czasem ciepło daje tylko obecność drugiej osoby i chęć niesienia pomocy i wsparcia.
Od 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku, dzięki zaangażowaniu p. Urszuli Chudzik i p. B. Cieślak rozpoczęło działalność Szkolne Koło CARITAS. Pierwszą akcją która zainicjowała współpracę z parafialnym zespołem była zbiórka plastikowych korków: ”Zbieraj koreczki dla Majeczki”.
Wspólne działania to również upominkowe paczki świąteczne dla 18 dzieci ze szkoły podstawowej, zakupione przez Bogu wiadomą ofiarodawczynię. Dzieci pięknie podziękowały przygotowując własnoręcznie wykonane karty i życzenia świąteczne.
Dzięki zaangażowaniu p. Urszuli działalność Szkolnego Koła CARITAS rozwija się.
Lata 2014-2015 to dalsze funkcjonowanie Parafialnego Zespołu CARITAS w środowisku lokalnym, choć ze względu na trudności lokalowe znacznie skromniejsza. Każdego roku w pomieszczeniach plebanii lub w sali katechetycznej odbywały się  tradycyjne uroczyste spotkania opłatkowe oraz te bardziej robocze połączone ze sprawozdawczością za miniony rok i  opracowaniem planu działań na bieżący.
Każdego roku organizowane są wyjazdy oazowe dla dzieci do Zakopanego, przygotowywane są paczki żywnościowe dla potrzebujących z okazji Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy, organizowane jest pośrednictwo w  przekazywaniu sprzętu do wyposażenia wnętrza mieszkalnego, bezpłatna pomoc w rozliczeniach  podatkowych. Potrzebujący pomocy duchowej  i wsparcia mogą ją otrzymać od stale dyżurujących wolontariuszy i księży pracujących w parafii: ks. prałata Henryka Ćwieka, ks. Karola Piłata, ks. Tomasza Orłowskiego a szczególnie (od lipca 2015 r.) nowego  proboszcza księdza Grzegorza Wójcika.

 Nie każdy może być wielkim i sławnym, ale każdy może i powinien być dobrym…

M.Weber

 Na podstawie dokumentacji  i kroniki Parafialnego Zespołu CARITAS
opracowała Bożena Cieślak

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress